Golfoorlog 2

Uit de nieuwsberichten over de Golfoorlog heb ik nog niet kunnen vernemen dat de Veiligheidsraad, c.q. de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het voornemen heeft uitgesproken om zodra dat mogelijk zal zijn Saddam Hussein en zijn medewerkers te vervolgen en berechten wegens gepleegde oorlogsmisdrijven.

Zulks geschiedde tijdens de Tweede Wereldoorlog al in 1942, toen de geallieerden bekend maakten dat zij Hitler en zijn nazi-partij zouden gaan vervolgen wegens gepleegde oorlogsmisdrijven. In het daarop volgend Charter werden deze nader gedefinieerd als: - crimes against war - crimes against peace - crimes against humanity

Zoals bekend had de berechting van de major war criminals plaats in de processen van Neurenberg aan het eind van de jaren veertig. Wordt het niet hoog tijd dat de Volkerengemeenschap de huidige verkrachters van de internationale rechtsorde confronteert met de verantwoordelijkheid voor hun daden en bedreigt met berechting door een internationaal Hof wegens gepleegde oorlogsmisdrijven? Er is feitenmateriaal in overvloed beschikbaar.

    • Mr. J. H. Carstens