Brede steun voor Israel op manifestatie

AMSTERDAM, 22 jan. - Een zee van keppeltjes. Tussen de ruim 2.500 merendeels joodse bezoekers van de nationale manifestatie voor solidariteit met Israel, gisteravond in de Amsterdamse Apollohal, loopt M. Kopuit, hoofdredacteur van het Nieuw Israelitisch Weekblad (NIW).

Hij draagt een stapel kranten, de extra editie van het NIW die gistermiddag van de persen rolde. “Ik ben het lang niet altijd eens met wat ze schrijven, maar dit vind ik een hele prestatie”, mompelt een bezoeker, terwijl hij zijn blik goedkeurend over de pagina's laat glijden.

De krant ademt eensgezindheid en roept op tot solidariteit met het volk van Israel. Kopuit zet op de voorpagina de teneur: “Zorg en angst beheersen ons om wat Israel heeft te verduren. Maar tevens trots om wat het joodse volk dankzij Israel vermag. De leeuw van Juda zal niet buigen”, schrijft hij.

Niet buigen en zo nodig gebruik maken van het recht op zelfverdediging, was ook de rode draad die gisteravond door alle toespraken liep. Israel werd geprezen om de zelfbeheersing die het heeft getoond na twee Iraakse raket-aanvallen. “De houding van de Israelische regering en van de bevolking verdient ons grote respect”, aldus CDA-fractieleider Brinkman, die zijn gehoor de verzekering gaf dat “wij er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat Israel buiten het conflict blijft.”

PvdA-fractieleider Woltgens sprak de hoop uit dat Saddam Hussein er niet in zal slagen “de bevrijding van Koeweit om te zetten in een brand die het hele Midden-Oosten in vlammen moet zetten”. Ook hij meende dat het recht van Israel op zelfverdediging niet ter discussie staat. “Maar ik hoop dat de nu gevolgde lijn waarbij Israel daadwerkelijk beschermd wordt en tegelijk terughoudend optreedt, tot het gewenste resultaat leidt”, zo zei hij.

Zodra Israel daarom vraagt moet Nederland Patriot-raketten leveren, aldus VVD-fractievoorzitter Bolkestein. “Het zou te gek zijn om ze hier te houden terwijl ze daar levens van onschuldige mensen kunnen redden.” Bolkestein haalde fel uit naar PLO-leider Yasser Arafat die zich volgens hem heeft ontpopt als een “loopjongen van Saddam Hussein en die door dat te doen alle laatste restjes krediet heeft verloren”.

D66-fractieleider Van Mierlo zei te hopen dat Israel moed zal putten uit het feit dat het land er niet alleen voor staat. “Moed en hoop om de toekomst na de oorlog positief te benaderen, zodat er vrede kan komen voor alle mensen in het Midden-Oosten. Daar zijn concessies voor nodig, ook van de kant van Israel. Maar nu komt het aan op solidariteit.”

Bij de nu betoonde eensgezindheid en sympathie jegens Israel mag, aldus ds. S. Schoon van het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC), niet vergeten worden dat “in meer 'normale' tijden de kerken Israel soms hinderlijk moraliserend voor de voeten kunnen lopen”. Hij hekelde in dit verband de Raad van Kerken die vorige week vrijdag weliswaar te kennen gaf diep geschokt te zijn over de Iraakse raketaanvallen op Israel, “maar die in de afgelopen jaren verschillende keren uitspraken heeft gedaan waarover wij zacht gezegd minder te spreken waren”.

Langdurig wordt geapplaudiseerd wanneer de Israelische ambassadeur in Nederland, M. Bawly, achter de microfoon plaatsneemt. Hij hekelt de landen die tijdens de oorlog tussen Irak en Iran Saddam Hussein wapens en raketten hebben geleverd die nu het doelwit zijn van de geallieerde bombardementen. Een oplossing voor het Midden-Oosten kan nimmer worden afgedwongen door een dictator maar moet het resultaat zijn van vreedzame onderhandelingen, zegt hij. Als hij is uitgesproken staan de aanwezigen op. Zij zingen het Wilhelmus. Ingetogen en vastberaden tegelijk.

    • Anneke Visser