Bestuur bandenfabriek Continental tegen fusie met concurrent Pirelli

ROME, 22 JAN. De leiding van de Duitse bandenfabrikant Continental heeft zich uitgesproken tegen een fusievoorstel van Pirelli. Zij adviseert de aandeelhouders om op de buitengewone aandeelhoudersvergadering op 13 maart tegen de fusie te stemmen.

Dit besluit is gisteren genomen na vergaderingen van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Continental. Volgens het Duitse bedrijf schat Pirelli zijn eigen bijdrage in een fusie te hoog door uit te gaan van een dubbele beurswaarde van de in te brengen holding. Bovendien zou Pirelli teveel schulden hebben.

Pirelli heeft steeds gezegd dat het van een meerderheid van de aandeelhouders van Continental steun heeft gekregen voor de fusieplannen. Maar wie dat zijn, heeft het Italiaanse bedrijf in de gesprekken met Continental niet willen zeggen.

Deze weigering is een van de motieven die in het communique van Continental worden genoemd om tegen de fusieplannen te adviseren. Het gedrag van Pirelli heeft geleid tot “een verlies van vertrouwen”. Pirelli heeft in een eerste reactie alleen “verbittering” uitgesproken over de opstelling van Continental. Later deze week wordt een uitvoeriger standpuntbepaling verwacht.

Onder het plan dat Pirelli vorig jaar september bekendmaakte, zou de bandenafdeling van de Italiaanse groep, ondergebracht in het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Pirelli Tyre Holding, samengaan met Continental. Pirelli zou hierdoor de controle krijgen over Continental.

Volgens mededelingen van Continental heeft Pirelli in het fusieplan de waarde van de Pirelli Tyre Holding geraamd op 1, 47 miljard Duitse mark, het dubbele van de beurswaarde van de holding. Bovendien wijst het Duitse bedrijf erop dat de holding voor de tweede helft van 1990 leningen heeft aangekondigd ter waarde van 1, 3 miljard gulden.

Pirelli Tyre Holding heeft vorige maand aangekondigd dat over 1990 geen winst zou worden geboekt, terwijl deze poot van de Pirelli-groep in 1989 nog een nettowinst van ruim 200 miljoen gulden boekte.

De leiding van Continental zegt in haar communique dat een fusie op deze voorwaarden geen enkel voordeel heeft voor het Duitse bedrijf, dat bovendien zijn mogelijkheden om te lenen en dividenden uit te keren in gevaar zou zien komen. De buitengewone aandeelhoudersvergadering van maart is bijeengeroepen op verzoek van een kleine aandeelhouder: Alberto Vicari, van Duitse afkomst.

    • Marc Leijendekker