Akzo raadt haar personeel vliegen sterk af

ROTTERDAM, 22 JAN. Akzo heeft het eigen personeel dringend opgeroepen niet meer per vliegtuig te reizen. Het chemieconcern in Arnhem lijkt bevreesd te zijn voor aanslagen. De vliegbeperking geldt niet alleen voor het Midden-Oosten maar ook voor de rest van de wereld.

Andere grote ondernemingen in Nederland, zoals Philips, Shell en Unilever, hebben niet een dergelijk soort van wereldwijde vliegrestrictie afgekondigd - met uitzondering voor de Golfregio. Sommige grote bedrijven constateren wel dat hun personeelsleden uit eigen beweging al minder gebruik maken van het internationale luchtverkeer.

De angst voor mogelijke terroristische acties lijkt inmiddels het gehele internationale vliegverkeer te treffen. Luchtvaartmaatschappijen hebben niet alleen te kampen met annuleringen en teruglopende boekingen voor vluchten naar het Midden-Oosten maar sinds kort ook voor bestemmingen buiten het Golfgebied.

De raad van bestuur van Akzo blijkt het eigen personeel al eind vorige week te hebben opgedragen het vliegverkeer tot een minimum te beperken. “Gelet op recente ontwikkelingen in de Golfoorlog verzoek ik u er tot nader order op toe te zien dat het reizen per vliegtuig door Akzo-medewerkers tot het hoogst noodzakelijke wordt beperkt”, aldus het interne memo dat het Akzo-bestuur 18 januari onder het leidinggevende kader verspreidde.

Alles wijst er op dat Akzo het vliegverkeer aan banden legt uit vrees voor terroristische acties van Sadam Hussein en de zijnen, al wil de woordvoerder niet verder gaan dan dat de beperking verband houdt met “recente ontwikkelingen in de Golfoorlog”.

Akzo-werknemers die niet binnen een van de vijf divisies werken, moeten voortaan toestemming vragen aan de raad van bestuur om te mogen vliegen. Akzo-werknemers die binnen een van de vijf divisies opereren, moeten veelal toestemming vragen aan het voor hen verantwoordelijke lid van de groepsraad. Het chemieconcern telt 70.000 werknemers, van wie 22.500 in Nederland.

Over de ingrijpende gevolgen die deze vliegbeperking kan hebben voor het internatioinaal opererende chemieconcern merkt de woordvoerder van Akzo op: “Je kunt natuurlijk ook veel doen per telefoon en per fax.”

De dreiging van terroristische aanslagen boezemt vooral Amerikaanse reizigers angst in. De indruk bestaat dat Amerikaanse reizigers uit angst voor aanslagen liever niet met Amerikaanse maatschappijen vliegen en eerder kiezen voor Europese luchtvaartmaatschappijen. De KLM noemt het boekingsverloop “grillig”. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij zegt dat het aantal annuleringen weliswaar hoger is dan normaal maar sluit niet uit dat het aantal boekingen ook hoger uitvalt. De KLM heeft nog geen cijfers over het saldo van annuleringen en de toe- of afname van boekingen.

De Amerikaaanse luchtvaartmaatschappij Trans World Airlines (TWA) heeft bekend gemaakt dat zij voorbereidingen treft om vijftig procent van haar internationale vluchten te annuleren. Mede daarom heeft TWA al aangekondigd 2500 werknemers tijdelijk te moeten ontslaan. Ook American Airlines, de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, heeft de boekingen voor internationale vluchten zien teruglopen, van een beladingsgraad van vijftig procent naar dertig procent. De eerste tekenen daarvan bleken enkele dagen voor 15 januari, de dag waarop het ultimatum van de Verenigde Naties tegen Irak afliep, aldus een woordvoerder van American. American heeft nog geen vluchten geannuleerd maar zegt de situatie van dag tot dag te bekijken.

Japan Airlines liet weten dat gedurende de eerste 24 uur na het uitbreken van de Golf oorlog 700 boekingen zijn geannuleerd. Olympic Airways en het Spaanse Iberia zeggen dat het aantal boekingen met dertig procent is teruggelopen.