Actie tegen drank bij allochtone jeugd

DEN HAAG, 22 jan. - Het ministerie van WVC is deze week een actie begonnen tegen overmatig alcoholgebruik door Turkse, Marokkaanse en Surinaamse jongeren.

WVC heeft de medewerking gevraagd van verschillende belangenorganisaties van allochtone jongeren. Bij de uitvoering van de campagnes over alcohol is de afgelopen jaren een toenemende behoefte gebleken aan voorlichting over alcohol die specifiek is afgestemd op minderheidsgroepen, aldus WVC. Dit heeft niet alleen te maken met de eigen taal en cultuur van allochtonen, maar ook met de toename van het alcoholgebruik onder sommige minderheidsgroepen.