Zondagkranten goed verkocht

AMSTERDAM, 21 jan. - De zondagedities van veel kranten die gisteren verschenen zijn goed verkocht. Met uitzondering van Trouw gaven alle landelijke kranten een extra editie uit, evenals een groot aantal regionale dagbladen. De Telegraaf werd, net als de regionale extra uitgaven, bij de abonnees aan huis bezorgd.

NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad en De Volkskrant waren uitsluitend los verkrijgbaar. De speciale edities varieerden in dikte van vier tot zestien pagina's. Een aantal kranten publiceerde alleen het nieuws over de golfoorlog, andere namen ook ander nieuws mee en maakten van de gelegenheid gebruik om het sportnieuws een dag eerder te publiceren. Advertenties werden nauwelijks opgenomen.

Volgens een woordvoerder van Perscombinatie, uitgever van De Volkskrant, Trouw en Het Parool, is naar schatting 70 procent van de extra editie van 100.000 exemplaren van de Volkskrant verkocht. Ook Het Parool kwam met een zondaguitgave die bestemd was voor de abonnees in Amsterdam en de randgemeenten, en daarnaast werden 35.000 nummers van de extra editie gebruikt om Het Parool in een aantal belangrijke Noordhollandse gemeenten nog eens onder de aandacht van de lezers te brengen. De zondageditie van Het Parool werd gratis verspreid op de stations van Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Hilversum, Lelystad, Almere en Alkmaar. Volgens de verkoopster van de kiosk op het Centraal Station in Amsterdam vlogen de zondagkranten de deur uit.

Op de verkooppunten waar normaal al veel belangstelling voor de Britse zondagsbladen bestaat, waren die echter het eerste weg. NRC Handelsblad draaide net als de Volkskrant 100.000 exemplaren van de zondageditie. Volgens een eerste schatting is daarvan tweederde verkocht. Het Algemeen Dagblad liet 200.000 extra kranten drukken. Hoeveel daarvan werd verkocht, was vanmorgen onbekend.

Pieter Storms, uitgever van De Krant op Zondag, wist vanmorgen ook nog niet of zijn krant gisteren beter was verkocht dan andere zondagen. De Krant op Zondag was in een oplage van 75.000 van de Brusselse persen gerold, maar sinds een paar weken is het onderzoek dat de volgende morgen al de exacte verkoopcijfers oplevert, gestaakt omdat de periode waarvoor dat gepland was, was verstreken.

Storms gaat ervan uit dat de verkoop groter was dan normaal en meent eveneens dat de incidentele verschijning van de andere dagbladen de belangstelling voor zijn zondagkrant slechts zal bevorderen. Volgens Storms heeft De Telegraaf, die de extra uitgave bij de abonnees van zowel de Telegraaf als het Nieuws van de Dag liet bezorgen, de zaak het beste heeft aangepakt. “De Volkskrant en Het Parool hadden maar acht pagina's. Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad hebben een substantiele krant uitgebracht, maar wij hadden toch de beste opening”, zegt hij tevreden. “Ons bestaan heeft er zeker toe bijgedragen dat men tot een extra zondageditie besloot. Ik denk niet dat anders zo snel was besloten ermee te komen. Iedereen wilde wel eens zien waartoe men in staat was.” Storms gaat ervan uit dat de verspreiding van de zondagkranten uitsluitend verlopen is via de 1.700 verkooppunten die normaal voor zijn zondagblad worden gebruikt. Hij schat dat circa 200 van deze verkooppunten niet door de andere kranten zijn gebruikt.

Sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland geen zondagkranten verschenen. Voor de oorlog verscheen een twaalftal kranten zeven dagen per week. Na de oorlog was papierschaarste er de oorzaak van dat de zondagedities achterwege bleven, vanaf 1948 blokkeerden de grafische bonden de uitgave ervan.

In verband met de actualiteit lieten de bonden hun bezwaren tegen het vervallen van het vrije weekeinde varen. “Normaal wordt er natuurlijk op zondagavond en zondagnacht al gewerkt bij veel dagbladen”, zegt een woordvoerder van Druk en Papier, de grafische bond van de FNV. Deze bond beklemtoont dat de extra betaling van 315 procent van het normale loon in de CAO is vastgelegd met het oog op het werk op de zondagavond. In dit geval wordt dat ook voor de zaterdagnacht betaald aan de werknemers die vrijwillig zijn komen werken.