Vrouw 9 jaar na veroordeling in cel

DEN HAAG, 21 jan. - In de penitentiaire inrichting voor vrouwen in Breda is onlangs een vrouw ingesloten om een gevangenisstraf van vier weken uit te zitten die haar negen jaar geleden werd opgelegd.

De jurist A. J. Timmerman betoogt in het Juristenblad dat deze straf “geen enkel redelijk doel meer dient”. Hij wijst erop dat het openbaar ministerie in haar beleidsplan 'Strafrecht met beleid' zelf al heeft aangegeven dat straffen, hoewel formeel nog niet verjaard, eigenlijk te oud kunnen zijn om nog ten uitvoer te leggen. Ook in het Europees verdrag voor de rechten van de mens is bepaald dat binnen een redelijke termijn tot vervolging moet worden overgegaan. Dit beginsel zou volgens Timmermans ook moeten gelden voor het ten uitvoer leggen van deze straf.