Smit-Kroes verlaat na vier maanden Newtron

ROTTERDAM, 21 JAN. Drs. N. Smit-Kroes, voormalig minister van verkeer en waterstaat, heeft haar functie als voorzitter van de raad van commissarissen bij de automatiseringsgroep Newtron Holding met onmiddellijke ingang neergelegd. Als reden geeft zij op “een verschil van inzicht in het beleid en de te nemen maatregelen”. Mevrouw Smit-Kroes heeft de functie nog geen vier maanden bekleed.

Directie en raad van commissarissen van Newtron hebben vanmorgen in een reactie verklaard het voortijdig vertrek “ten zeerste te betreuren”. Eind december had ook algemeen directeur mr. A. H. M. Stam al laten weten dat hij met ingang van 1 januari zou opstappen wegens verschil van inzicht over het te voeren beleid.

Newtron wilde vanmorgen geen nadere mededelingen doen over de meningsverschillen in de top van het bedrijf. Wel spraken directie en raad van commissarissen in een verklaring nog eens hun vertrouwen uit “in een goede gang van zaken bij de onderneming”. Volgens hen is er geen enkele aanleiding de eerder uitgesproken winstverwachtingen bij te stellen. Newtron rekent over 1990 op een nettowinst van 23 miljoen gulden bij een omzet van 450 miljoen gulden. De voorlopige resultaten worden midden februari bekendgemaakt.

In afwachting van een officiele reactie op het opstappen van de voorzitter van de raad van toezicht is de notering van Newtron vanmorgen op de effectenbeurs korte tijd onderbroken geweest. Rond half twaalf werd de handel hervat.

Na het vertrek van Smit-Kroes bestaat de raad van commissarissen nog uit drs. P. N. de Ridder, voormalige topman van het Centraal Planbureau, en W. M. Smit, grondlegger en grootaandeelhouder van de Newtron-groep. Het bedrijf werd op 26 oktober op de parallelmarkt van de Amsterdamse effectenbeurs geintroduceerd. Inmiddels is het Newtron-aandeel ondanks gunstige winstprognoses nog maar negen gulden waard, anderhalve gulden minder dan de introductiekoers.

Newtron is de houdstermaatschappij van een groep van zestig automatiseringsbedrijven met ruim 1300 mensen. Belangrijkste dochterbedrijven zijn A-Line Technologies, Alpha Omega en Miniware. Bedoeling is dat het concern de komende jaren sterk zal groeien tot een omzet van 1, 5 a 3 miljard gulden. Dat moet ondermeer gebeuren door acquisities die gedeeltelijk met de opbrengst van een recente aandelenemissie zullen worden gefinancierd.