Personalia

Prof.dr.ir. J. L. A. Jansen is benoemd tot programma-directeur Milieu en Technologie bij het directoraat-generaal Milieubeheer van het ministerie van Vrom.

Mr. W. J. K. Brugman is als opvolger van Jansen benoemd tot directeur van de directie Afvalstoffen bij het directoraat-generaal. Ir. D. Hoogendoorn is met ingang van 15 februari benoemd tot hoofd van de afdeling Verwijdering.