Personalia

J. F. Bonjer (33) is per 1 april benoemd tot directeur van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van vogels.

Bonjer, nu nog chef verslaggeverij en nieuwsdienst bij NRC Handelsblad, volgt in deze functie drs. S. Woldhek op. Woldhek is benoemd tot directeur van het Wereld Natuur Fonds. Het directeurschap van de Vogelbescherming wordt tot april waargenomen door J. Kluiters.