Oorlog kost Amerikanen $ 26 miljard per maand

AMSTERDAM, 21 jan. - Het Amerikaanse Congres raamt de kosten van een maand Desert Storm voor de Amerikaanse overheid op 26 miljard dollar. Het Congres gaat er daarbij van uit dat het conflict beperkt zal blijven tot 3.000 gewonden, 200 vernielde tanks en 200 neergeschoten vliegtuigen.

Dat blijkt uit recente berekeningen van het Congressional Budget Office. Deze raming komt in de buurt van de schattingen van Amerikaanse defensiespecialisten, die Desert Storm geraamd hebben op 500 miljoen dollar per dag, op dagen dat de oorlog beperkt blijft tot luchtaanvallen. Als ook de tanks gaan rijden zal de dagrekening oplopen tot 1 miljard dollar.

De schattingen zijn gepubliceerd door een Amerikaans onderzoeksbureau dat de militaire uitgaven van de Verenigde Staten nauwgezet volgt, het Defense Budget Project.

Als er geen oorlog was uitgebroken zou de Amerikaanse schatkist in het begrotingsjaar 1991 30 miljard dollar kwijt zijn geweest aan uitsluitend het in stand houden van de Amerikaanse troepenmacht in de Golf.

In kringen van Nederlanse defensiespecialisten gaat men ervan uit dat de kosten van Desert Storm geen enkele rem vormen op de Amerikaanse militaire inzet in de regio, net zomin als dat in alle grote oorlogen van deze eeuw het geval is geweest. Wel denken de specialisten dat de Amerikanen waar mogelijk vliegtuigmissies vervangen door kruisraketten. De raketten zijn onbemand en veel goedkoper bij verlies.

De rekening voor de eerste dagen Desert Storm wordt gedomineerd door de enorme bedragen die zijn gemoeid met vliegend materieel. Een Tomahawk-kruisraket, waarvan er ongeveer 200 zijn afgevuurd, kost 1, 4 miljoen dollar, 2, 4 miljoen gulden.

In de eerste vier dagen van het conflict zijn de geallieerden, naar eigen zeggen, 16 geavanceerde vliegtuigen kwijtgeraakt. Gevechtsvliegtuigen kosten doorgaans tussen 10 en 70 miljoen dollar per stuk, zo blijkt uit stukken van het ministerie van defensie in Washington. Afgaande op gemiddelde prijzen heeft Irak ter waarde van ongeveer 500 miljoen dollar aan materieel van de geallieerden uit de lucht gehaald. Mocht Irak een 'onzichtbare' Stealth-bommenwerper te pakken kunnen krijgen dan verliezen de Amerikanen naar schatting 120 miljoen dollar in een klap. De werkelijke kosten van de Stealth zijn geheim.

Niet bekend

De Nederlandse F-16 vliegtuigen gebruiken bijvoorbeeld 5.000 liter brandstof per uur. De vliegtuigbrandstof kost de Nederlandse luchtmacht 1 gulden per liter. Als diezelfde F16 dienst zou doen in de Golf zouden de kosten onmiddellijk omhoogschieten omdat er met de zogenoemde nabranders wordt gestart, aangezien er dan sneller wordt gevlogen, en met een zwaardere lading.

Afgaande op Amerikaanse schattingen verbruikt een gemiddeld vliegtuig per dag brandstof ter waarde van 38.000 dollar. De Amerikaanse luchtarmada van 1.300 toestellen kost daarmee bij benadering 50 miljoen dollar per dag alleen al om vooruit te komen. Of de Amerikanen die prijzen ook daadwerkelijk betalen is onduidelijk omdat de brandstof wordt geleverd door gastheer Saoedi-Arabie.

Uitzonderlijk kostbaar zijn sommige geavanceerde wapens die de Amerikanen onder hun toestellen binden. De Phoenix lucht-luchtraket kost 770.000 dollar per stuk en de zogenoemd Harm-raket, speciaal ontworpen voor het opsporen van vijandelijke radarinstallaties, kost 250.000 dollar per stuk. De gangbaardere Sidewinder-raket kost 80.000 per stuk. In totaal worden de kosten van de dagelijkse lading van 20.000 ton bommen geschat op 200 miljoen dollar.

Niet alleen de aanval kost geld. De verdediging van Israel, Turkije en Saoedi-Arabie is met de aankomst van Amerikaanse Patriot-raketten eveneens een kostbare aangelegenheid geworden. Het afvuren van een Patriot kost 1, 3 miljoen dollar.