Onderzoekers: in toekomst meer doden door asbest

DEN HAAG, 21 jan. - De komende twintig jaar zullen enkele duizenden Nederlanders, vooral mannen, overlijden aan de gevolgen van een vorm van longkanker (mesothelioom) die in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest.

Deze voorspelling doen medewerkers van de vakgroep arbeidsgeneeskunde van de Rijksuniversiteit Limburg. De prognose is gebaseerd op het toegenomen gebruik van asbest tot 1976 en de omstandigheid dat de ziekte gemiddeld pas ongeveer 35 jaar na de blootstelling aan asbest manifest wordt. De onderzoekers hebben hun bevindingen gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde. Tijdens het onderzoek bleek dat de geografische spreiding een duidelijke concentratie vertoonde van mesothelioompatienten onder mannen in de gebieden met veel havens, scheepsbouw en zware industrie rond Amsterdam, IJmuiden, Rotterdam, Dordrecht en Walcheren. In dergelijke bedrijfstakken is asbest vaak toegepast als isolatiemateriaal.