Mens en Bedrijf

F. Pijlman (42) wordt directeur van Confectiecentrum Amsterdam bv te Amsterdam.

Hij was voordien werkzaam bij Expoconsult als commercieel directeur Azie en als beursmanager van de Utrechtse Jaarsbeurs. Pijlman volgt in zijn nieuwe functie J. C. M. Ory op, die is benoemd tot directeur van Fabege World Fashion bv en lid wordt van de raad van commissarissen van Confectiecentrum Amsterdam bv. Ory blijft fungeren als voorzitter van de Stichting Koningin Wilhelminaplein, waarbinnen alle op en rondom het Wilhelminaplein aanwezige gebouwen samenwerken.