Mens en Bedrijf

Ir G. van Straalen, commercieel directeur van Cebeco Zaden bv, onderdeel van Cebeco-Handelsraad uit Rotterdam, is benoemd tot directeur van de divisie uitgangsmateriaal tuinbouw.

Deze nieuwe divisie is gevormd om de activiteiten te bundelen van een aantal kweek- en produktiebedrijven. De directie van Cebeco Zaden wordt nu gevormd door ir. C. J. van den Bergh (algemeen directeur), B. P. Genemans, ir. R. H. Reiling en ir. L. A. J. Slootmaker.