Kosten van oorlog voor Nederland 100 miljoen

DEN HAAG, 21 jan. - De oorlog in de Golf kost Nederland tot nu toe ongeveer 100 miljoen gulden. Als het kabinet besluit het Amerikaanse leger gratis munitie te leveren, komt daar 100 tot 150 miljoen gulden bij. De vaste kosten bedragen ongeveer acht miljoen gulden per maand.

De 50.000 beschermende pakken en gasmaskers die kort na het begin van de Golf naar Turkije zijn gestuurd, vormen de grootste kostenpost. Deze goederen, afkomstig uit de zogenaamde rampenvoorraad van de landmacht, hebben een waarde van 39 miljoen gulden.

De meerkosten van het sturen van twee fregatten en een bevoorradingsschip naar de Golf bedragen 35 miljoen gulden. Elke maand die het bevoorradingsschip de Zuiderkruis en de twee fregatten, de Jacob van Heemskerck en de Philips van Almonde, in het Midden-Oosten zijn, komt daar 5, 1 miljoen gulden bij.

Het sturen van Patriot-raketten naar Turkije kost volgens een eerste schatting tussen de 11 en 13 miljoen gulden. De vaste kosten per maand, waaronder de verblijfskosten van het militaire personeel, bedragen 2, 1 miljoen gulden per maand. Het noodhospitaal dat onlangs naar de Verenigde Arabische Emiraten is gestuurd, vertegenwoordigt een waarde van 1 miljoen gulden. De verblijfskosten van het medisch personeel wordt geschat op 700.000 gulden per maand.

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over het ter beschikking stellen van munitie aan het Amerikaanse leger. Het betreft munitie waarover het Nederlandse leger in Duitsland beschikt, ter waarde van 100 tot 150 miljoen gulden. Volgens het ministerie van defensie zijn de Amerikanen “in beginsel bereid” voor de munitie te betalen. Nederland heeft Groot-Brittannie voor 35 miljoen gulden gratis munitie geleverd en voor 22 miljoen gulden munitie verkocht.

Ten slotte betaalt Nederland tot maximaal 1, 5 miljoen gulden mee aan een Nederlandse blusboot die de Amerikaanse marine in de Golf assisteert. Ook andere marines van de geallieerde strijdkrachten kunnen de hulp inroepen van dit brandbestrijdings- en bergingsschip van Smit Tak bv.