Kamer buigt zich over verwarring rondom Partriots

DEN HAAG, 21 jan. - De Tweede Kamer zal zich morgen buigen over de verwarring die is ontstaan over het mogelijk sturen van de Patriot-eenheden in Turkije naar Israel.

Vrijdagavond sloot premier Lubbers die mogelijkheid in een tv-vraaggesprek niet uit. Israel bedankte Nederland terstond voor het aanbod en gaf aan de Nederlandse eenheden op dit moment niet nodig te hebben. Minister Ter Beek van defensie was niet van het Nederlandse aanbod op de hoogte. Het idee was volgens minister Van den Broek (buitenlandse zaken) spontaan opgekomen na mondeling overleg in de Tweede Kamer vrijdagmiddag.

Weisglas (VVD) wil in het overleg tussen de vaste commissies voor buitenlandse zaken en defensie met de ministers Van den Broek en Ter Beek deze kwestie morgenmiddag aan de orde stellen. “Ik wil daar geen partijpolitieke zaak van maken”, zegt hij. “Ik ben het ook van harte met het aanbod aan Israel eens, maar in deze tijd van oorlog is het nog belangrijker dan anders dat het kabinet eensgezind en gecoordineerd optreedt en ook geen schoonheidsfouten maakt.”

In het algemeen bestaat er in de Kamer veel steun voor hulp aan Israel. De Partij van de Arbeid wil pas een standpunt innemen als het kabinet zou besluiten om Patriot-eenheden daadwerkelijk aan Israel aan te bieden. Minister Van den Broek verklaarde in een vraaggesprek met deze krant dat het tot nu toe om een voorzichtig informeren ging, maar gisteravond gaf hij toe dat de samenwerking en afstemming in het kabinet over de Nederlandse suggestie geen schoonheidsprijs verdiende. Vanochtend zegt het ministerie van defensie dat er geen sprake is van het sturen van Nederlandse Patriot-eenheden uit Turkije of Duitsland naar Israel.

Een woordvoerder van Defensie liet vrijdagavond weten dat het om vervoerstechnische en diplomatieke redenen onmogelijk was om de twee Patriot-eenheden uit Turkije door te sturen. Op Defensie hekelde men het optreden van premier Lubbers en minister Van den Broek omdat zij nodeloos onrust zaaiden onder de ongeveer tweehonderd man militair personeel die hun Patriots zojuist in Dyarbakir in stelling hadden gebracht.

Al eerder moest Turkije uit de media vernemen dat Nederland een squadron F16 vliegtuigen naar Turkije wilde sturen. Ankara wees dat aanbod prompt af. Het blijft mogelijk dat Nederland de twee Patriot-eenheden die nu nog in Duitsland staan opgesteld en toegewezen zijn aan de NAVO elders inzet, maar op Defensie wordt die optie op dit moment niet voor waarschijnlijk gehouden. Vooral niet nu Israel door de Verenigde Staten is geholpen bij de verbetering van de luchtverdediging.