Groep van Zeven: markt kalmeren

DEN HAAG, 21 jan. - De Golfoorlog en de situatie in de Sovjet-Unie staan centraal tijdens gesprekken van de ministers van financien en centrale-bankpresidenten van de zeven machtigste industrielanden vandaag in New York.

De monetaire en financiele autoriteiten staan klaar om de financiele markten te kalmeren, mocht als gevolg van de oorlogssituatie paniek uitbreken. De beurzen reageerden opgelucht dat na ruim vijf maanden gespannen afwachten de gevechten waren begonnen, en de noodzaak voor interventies om de markten te kalmeren is vooralsnog afwezig. Zoals een monetaire deskundige zei: “De markten houden zich uitstekend en het is dus zinloos om nu signalen te geven.” Bovendien worden de markten zozeer beinvloed door het militaire nieuws uit de Golf en de gebeurtenissen in de Baltische republieken dat ingrijpen door de centrale banken nauwelijks of geen effect zal hebben, menen handelaren.

De Groep van zeven - die bestaat uit de ministers van financien en centrale-bankpresidenten van de VS, Japan, Duitsland, Groot-Brittannie, Frankrijk, Italie en Canada - houdt zich bezig met de coordinatie van het internationale economische en financiele beleid.

De Verenigde Staten willen via de G-7 opnieuw een beroep doen op Europa om een groter deel van de kosten van de operatie Woestijnstorm te dragen. Duitsland zal door de overige G-7-landen onder druk worden gezet om af te zien van verdere renteverhoging. Hoewel de Duitse centrale bank afgelopen donderdag een mogelijkheid tot renteverhoging liet passeren wenst de Bundesbank nog steeds de rente te verhogen om het enorme beroep op de Duitse kapitaalmarkt in verband met de kosten van de Duitse eenwording af te remmen. Een Duitse renteverhoging zou de dollar onder druk zetten.

Frankrijk wil overleg over de voortdurende daling van de dollar. De VS en Duitsland hebben geen problemen met een zwakke dollar. De Amerikaanse monetaire autoriteiten zijn bereid de inflatoire gevolgen van een zwakke dollar te accepteren, want ze geven prioriteit aan renteverlaging om een verdieping van de recessie in eigen land te voorkomen. Bovendien verwachten ze dat een goedkope dollar de economie helpt om zich uit een recessie te exporteren. Voor Duitsland is een zwakke dollar - en dus een sterke D-mark - een aangename externe factor in een moeilijke binnenlandse situatie. Het helpt de Duitse inflatie laag houden en het voorkomt dat de rente nog verder omhoog wordt gejaagd.

    • Roel Janssen