Faillissement dreigt voor Oostduitse deelstaten

BONN, 21 JAN. De financiele positie van de vijf Oostduitse deelstaten is zo rampzalig dat zij binnen een paar maanden niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen als de Duitse regering niet bijspringt. Dit zegt Kurt Biedenkopf (CDU), minister-president van Sachsen, in een interview met de Suddeutsche Zeitung.

De middelen van het Fonds voor de Duitse eenheid (115 miljard mark tot eind 1993) schieten volgens hem ernstig tekort. In het Duitse eenwordingsverdrag van vorig jaar zomer is van te optimistische gegevens uitgegaan. “Feitelijk begint de Duitse eenwording nu pas”, waarschuwt Biedenkopf. De premiers van de deelstaten in het oostelijk deel van Duitsland komen 13 en 14 februari bijeen om hun tekorten voor dit jaar te inventariseren en een nader eisenpakket richting Bonn te sturen.

Dat zal voor minister van financien Waigel (CSU) in zoverre geen verrassing zijn dat hij met de deelstaten van de “oude” Bondsrepubliek al onderhandelt over meer financiele hulp voor de vroegere DDR. Het laatste gesprek tussen Waigel en de Westduitse deelstaten in december eindigde echter zonder resultaat.

Beide partijen zijn het erover eens dat er meer geld voor de vroegere DDR moet komen, maar zij zijn het voorshands oneens over de verdeling daarvan. In het Fonds voor de Duitse eenheid nemen de Duitse regering en de westelijke deelstaten elk voor 47, 5 miljard mark deel (die zij lenen op de kapitaalmarkt) terwijl Waigel nog eens twintig miljard moet vinden via bezuinigingen in de regeringsbegroting.

Volgens Biedenkopf zullen de tekorten van de vijf oostelijke deelstaten zonder nadere hulp alleen dit jaar al oplopen tot vijftig miljard mark, waarvan vijftien miljard in Sachsen (waar hij met een absolute meerderheid regeert). Ruim tweederde daarvan, 35 miljard mark, ontstaat doordat zij subsidieverplichtingen (huren, energieverbruik, tarieven openbaar vervoer) uit de DDR hebben overgenomen, terwijl die subsidies zijn geschrapt in het Duitse eenwordingsverdrag. Dit bericht stond gisteren in onze extra zondageditie.