Bagdad: Gevangen piloten als schild

WASHINGTON, 21 jan. - De Iraakse regering stuurt gevangen genomen piloten naar burgerdoelen die doelwit zijn geweest van de geallieerde luchtaanvallen. Daar moeten ze als menselijk schild dienen tegen luchtaanvallen. Dat heeft Radio Bagdad gemeld.

Volgens de Iraakse autoriteiten bedraagt het aantal gevangen genomen piloten 25. Twintig van hen zouden inmiddels zijn overgebracht naar strategische plaatsen. De Amerikaanse minister van defensie, Dick Cheney, heeft het Iraakse optreden inmiddels “een oorlogsmisdaad” genoemd en een schending van de Conventies van Geneve. De Britse regering heeft de Iraakse ambassadeur in Londen ontboden om hem een protestnota te overhandigen.

De Iraakse ambassadeur in Frankrijk, Abdul Rezak al-Hashimi, heeft gezegd dat alleen de geallieerde militairen die officieel als vermist worden opgegeven een humane behandeling zullen krijgen. Op een vraag van de BBC-televisie of de krijgsgevangenen behandeld zullen worden in overeenstemming met de regels van de Conventie van Geneve van 1949 zei al-Hashimi: “Nadat de regeringen hebben toegegeven dat ze personen vermissen. Als ze dat pas later toegeven, twee of drie weken vanaf nu, dat ze twee of drie weken geleden een piloot zijn kwijtgeraakt, dan zou dat wel eens te laat kunnen zijn.” De Iraakse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Abdul Amir al-Anbari, verklaarde gisteravond nog dat Irak sinds het begin van de militaire operaties twaalf personen krijgsgevangen heeft gemaakt. Van hen zijn zeven, allen piloten, geuniformeerd op de Iraakse televisie verschenen, zo heeft een Westerse correspondent in Bagdad gemeld. Volgens de Iraakse VN-ambassadeur worden alle krijgsgevangenen goed behandeld. Het doel van de presentatie op de Iraakse televisie was de familieleden van de piloten ervan op de hoogte te brengen dat ze nog in leven zijn en dat er goed voor hen wordt gezorgd, aldus Al-Anbari, die daaraan toevoegde dat de conventies van Geneve over behandeling van de krijgsgevangenen door Irak “zorgvuldig worden nageleefd”. De ambassadeur betwijfelde de juistheid van berichten dat krijgsgevangenen geblinddoekt door de straten van Bagdad zouden zijn gevoerd.

In de Verenigde Staten is vooral verontwaardiging ontstaan over het feit dat de zeven ondervraagde piloten overgingen tot anti-oorlogverklaringen. De Republikeinse senator John McCain uit Arizona, die zelf zeven jaar krijgsgevangen zat in Vietnam, zei dat dergelijke verklaringen alleen onder dwang afgelegd kunnen zijn. Het was onduidelijk of de ondervraagde piloten geschreven verklaringen voorlazen, maar het werd opmerkelijk gevonden dat ze veel aarzelden en dat ze formuleringen uitspraken die buitengewoon veel leken op de officiele verklaringen van de Iraakse autoriteiten.

    • Michael Stein