Wapenleveranciers

In zijn artikel 'Verdun of de Blitz: er is geen keuze meer' (NRC Handelsblad, 16 januari) stelt H. J. A. Hofland de schuldvraag en wijst terecht, behalve op Saddam Hussein, op de collectieve schuld van de wapenleveranciers. Zullen zij ter verantwoording worden geroepen?''Nee, ik weet wel zeker dat het niet gebeurt.''

Belangrijker dan die vraag is hoe kan worden voorkomen dat winstbeluste wapenleveranciers en exportbeluste landen wederom de wapens leveren aan de moordenaars van hun eigen jonge landgenoten. Internationaal toezicht op export en produktie is het sleutelwoord. Maar zo eenvoudig is het uiteraard niet. De wapenindustrie staat in dienst van de eigen defensie. Maar om die industrie in staat te stellen nog geperfectioneerder systemen te ontwikkelen moet zij ook voor andere landen produceren. Dus exporteren, winst maken. Voorts: Het grijze gebied tussen grondstoffen voor vredelievende doeleinden en voor massale vernietiging. Voorts: wetenschappelijk onderzoek en de toepassing (en export) ervan.

Eenvoudig is internationaal toezicht niet, maar de massale offers, die nu wederom gebracht worden, rechtvaardigen een kostbaar, wijdvertakt en misschien niet helemaal sluitend systeem van internationale controle.

    • E. Beekman