Ultimatum aan Slovenie en Kroatie op valreep verlengd

BELGRADO, 20 jan. - Het Joegoslavische staatspresidium, het collectieve staatshoofd van het land, heeft een ultimatum aan Kroatie en Slovenie over de ontwapening van de republikeinse milities met twee dagen verlengd. Het ultimatum zou oorspronkelijk gisteren zijn afgelopen.

Het bevel tot ontwapening van de milities in Kroatie en Slovenie heeft de spanning in beide republieken opgedreven. In Zagreb en Ljubljana wordt gevreesd voor een ingreep van het leger tegen de democratisch gekozen regeringen van de twee landen als ze blijven weigeren hun milities te ontwapenen.

Eerder gisteren gaf het federale ministerie van defensie in Belgrado een verklaring uit over het ultimatum van het staatspresidium, waaruit men in Kroatie en Slovenie al concludeerde dat de tijdslimiet zou worden verlengd.

In het bevel van het staatspresidium, uitgevaardigd op 9 januari, worden Kroatie en Slovenie niet met name genoemd en wordt in het algemeen opgeroepen tot de ontwapening van “illegale burgermilities”. Dat heeft de regeringen in Zagreb en Ljubljana de mogelijkheid gegeven het te negeren. De Sloveense minister van defensie, Janez Jansa, zei vrijdagavond dat er in Slovenie geen illegale milities bestaan. Hij zei in dezelfde toespraak overigens wel “kleine provocatieve acties” maar geen grootscheeps ingrijpen van het Joegoslavische leger te verwachten na het verstrijken van het ultimatum.

Kroatie en Slovenie hebben de afgelopen maanden voor eigen territoriale defensie-eenheden wapens geimporteerd uit het buitenland. Die wapeninvoer heeft kwaad bloed gezet in Servie, maar de Kroaten en Slovenen hebben aangevoerd dat ze voor hun eigen bewapening alleen in het buitenland terecht kopnden, aangezien de belangrijkste wapenfabriek van Joegoslavie, die in Servie ligt, heeft geweigerd orders uit Kroatie en Slovenie te accepteren. (UPI)