Rel in Belgie om visum Palestijnse terrorist

BRUSSEL, 20 jan. - Wanneer Belgie een dezer dagen zou worden opgeschrikt door een spectaculaire terroristische actie, dan zullen de autoriteiten in ieder geval met vrij grote zekerheid weten wie daar achter zit en welke mogelijke handlangers de dader heeft gehad.

Afgelopen woensdag hield een oplettende agent van de Brusselse gemeentepolitie in de buurt van de Grote Markt namelijk een Palestijn aan die, naar zijn papieren gevraagd, niemand minder bleek te zijn dan Walid Khaled, woordvoerder van de Fatah Revolutionaire Raad en rechterhand van de leider van die splintergroep in de PLO, Abu Nidal.

Fatah Revolutionaire Raad is de groep die de verantwoordelijkheid heeft opgeeist voor de gijzeling van de Belgische arts Jan Cools, die vorig jaar werd vrijgelaten, en voor de gevangenhouding van de zogeheten 'Silco-gijzelaars', de zeven Belgen en Fransen wier schip ruim drie jaar geleden in de Middellandse zee werd opgebracht. Vorige week zaterdag werden de laatste vier Belgische gijzelaars, door bemiddeling van de Libische leider Gaddafi, op vrije voeten gesteld in ruil voor een wegens een moordaanslag op joodse kinderen in Antwerpen gevangen Palestijn.

De Brusselse politie moest Walid Khaled echter vrijlaten, toen bleek dat de man beschikte over een geldig toeristenvisum dat hem door het Belgische consulaat in Beiroet was verstrekt op 11 januari, de dag voordat de Silcogijzelaars werden vrijgelaten.

Toen premier Wilfried Martens hoorde van de aanhouding en vrijlating van de Palestijn, tegen wie volgens de gerechtelijke autoriteiten geen opsporings- of aanhoudingsbevel bestond, heeft hij de Belgische Staatsveiligheid opdracht gegeven de man op te pakken en hem donderdag op een vliegtuig te laten zetten met bestemming Beiroet.

Gisteren werden in de Belgische Senaat kritische vragen gesteld naar aanleiding van de zaak, waaruit grote verwarring binnen het Belgische kabinet bleek. Minister van buitenlandse zaken Marc Eyskens verdedigde de aanwezigheid van Walid Khaled met het argument dat het moeilijk was geweest om de Palestijn, zo vlak voor de vrijlating van de Silco-gijzelaars, een visum voor Belgie te weigeren.

De gastvrijheid die Eyskens' ministerie de Palestijn bood is echter nog verder gegaan: om te voorkomen dat Walid Khaled direct bij zijn aankomst op de Brusselse luchthaven Zaventem zou zijn aangehouden, is een ambtenaar van het ministerie hem komen ophalen zodat hij de douane niet hoefde te passeren.

Minister van binnenlandse zaken Louis Tobback, de man die met alle middelen probeert op het ogenblik aanslagen te voorkomen, toonde zich gisteren furieus over het verstrekken van een toeristenvisum aan de man die Belgische staatsburgers jarenlang in gijzeling heeft laten houden. “Ik was totaal onwetend over die zaak”, zei hij, maar toen hij erover hoorde heeft hij onmiddellijk Martens ingelicht. Tobback weigerde gisteren commentaar op de houding van zijn collega van buitenlandse zaken, maar, zo zei hij: “Sommige dingen in dit land grenzen aan de rand van de waanzin.”