Rabbijn uit felle kritiek op de kerken

AMSTERDAM, 20 jan. - De Amsterdamse rabbijn L. van de Kamp heeft fel uitgehaald naar de kerken, die volgens hem ten onrechte hebben gezwegen na de raketaanvallen van Irak op Israel. De secretaris van de Raad van Kerken, ds. W. R. van der Zee, wijst dit verwijt desgevraagd als “onzin” van de hand.

Volgens Van de Kamp hebben noch de paus noch de Wereldraad van Kerken, de Raad van Kerken en de besturen van daarbij aangesloten kerkgenootschappen gefaald door de aanvallen van Irak niet in het openbaar te veroordelen.

De houding van de kerken verbaast de rabbijn niet. Het falen komt volgens Van de Kamp voort uit de “vreemde” rol die de kerken spelen ten aanzien van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO. De Raad van Kerken, aldus Van de Kamp, had zich al lang moeten distantieren van PLO-leider Arafat.

“Van de Kamp moet eens ophouden met zijn beschuldigingen aan het adres van de Raad van Kerken”, aldus Van der Zee. “Ik heb meteen een brief geschreven aan het overlegorgaan van joden en christenen in Nederland waarin wij blijk geven van onze geschoktheid over de aanvallen op Israel.”