Ook verlies in vredestijd

ROTTERDAM, 20 jan. - De circa tien vliegtuigen die de geallieerden tot dusverre als 'vermist' opgeven, behoeven niet allemaal door Iraakse afweer naar beneden te zijn gehaald.

Ook in vredestijd zouden zeker al enkele vliegtuigen verloren zijn. Volgens de Nederlandse luchtmacht is de verliesratio in vredestijd van een beproefd toestel als de F-16 1, 1 per 10.000 vlieguren - verliezen door puur technische fouten. Het aantal vlieguren van de geallieerden is nu inmiddels in deze orde van grootte gekomen. Zeker is dat de verliesratio bij oorlog aanmerkelijk groter is, zeker nu ook zeer geavanceerde en weinig beproefde toestellen worden ingezet.