Nazaten van De Gaulle zijn tegen

PARIJS, 20 jan. - De zoon en de kleinzoon van de grote generaal Charles de Gaulle zijn tegen de Franse deelneming aan de operatie Desert Storm, naar het schijnt, zo schreef het Franse dagblad Le Monde zaterdag, “uit naam van een bepaalde opvatting van nationale onafhankelijkheid en vijandigheid tegenover president Francois Mitterrand”, alsmede terughoudenheid tegenover de Verenigde Staten.

De enige zoon van generaal De Gaulle, ex-admiraal Philippe, senator voor de gaullistische RPR, stemde woensdag als een van de weinige gaullisten tegen de inzet van Franse strijdkrachten tegen Irak. “Ik wil door deze regering niet voor voldongen feiten worden gesteld”, motiveerde deze De Gaulle zijn afwijkend stemgedrag. Kleinzoon Jean van Charles, derde van de vier kinderen van admiraal De Gaulle, voor de RPR lid van de Nationale Vergadering, stemde ook tegen. Hij bevond zich in vertrouwd gezelschap: bij de weinige tegenstemmers tegen het Golfbeleid van Mitterrand waren ook Senator Couve de Murville, de ijskoude vroegere premier en latere minister van de buitenlandse zaken onder De Gaulle, alsmede de zoon van Michel Debre, zoon van de ex-premier die jarenlang heeft gediend onder de beroemde 'Reddder des vaderslands' wiens honderdste geboortedag in november plechtig werd herdacht.