'Mensenlevens en ontelbare schatten gaan verloren'

In tijden van nood grijpen gewone stervelingen meer dan ooit naar de strohalmen die God hen biedt. Maar ook profeten lijken hun aanhang in moeilijke tijden uit te breiden. Zelfs al heeft het bijkans zalig verklaarde televisiestation CNN er nog niet over bericht, er is een flinke groep mensen die hun blik dezer dagen op de verzen van de zestiende eeuwse ziener Nostradamus richt - zoals dat al vierhonderd jaar tijdens oorlogen en revoluties gebeurt.

Adriaan van Dis schreef negen jaar geleden in deze krant dat mevrouw Goebbels in citaten van de Franse Nostradamus over de grote toekomst van het Germaanse rijk las. Nadat zij haar man deze profetieen onder de aandacht had gebracht, liet de Luftwaffe een van de meest Deutsch-freundliche versregels in miljoenenvoud boven Frankrijk uitwaaieren. Als een landgenoot het duizendjarig rijk al voorspelde, dan moest dat toch indruk op de chauvinistische Fransen maken.

Maar daar had Goebbels buiten de veelzijdigheid van Nostradamus gerekend; de Engelse inlichtingendienst liet een ander vierregelig vers van de laat-Middeleeuwse profeet boven Belgisch en Frans grondgebied uitstrooien, waarin de teloorgang van Duitsland werd aangekondigd.

Niet alle Fransen voelden zich gelukkig met die laatste voorspelling. De met de Duitse bezetter samenwerkende Vichy-regering liet een in 1938 verschenen Nostradamus-editie verbieden, waarin de Duitse inval in Frankrijk, het verraad van maarschalk Petain en de dood van Hitler voorspeld werden. Volgens hetzelfde boek zou aan het einde van deze eeuw een verschrikkelijke vernietigingsoorlog op Frans grondgebied worden uitgevochten.

Maar de in 1503 te St. Remy in de Provence geboren Nostradamus heeft meer voorzien dan volgens de talloze interpreten al tot waarheid gekomen is. Daar is bij voorbeeld het begin van de Eerste Wereldoorlog:

Midden op de dag is er een enorme donderslag

Die kondigt onheil aan en eist toekomstige offers:

Zoals ik voorspel, overvalt in de nacht,

De plaag van de oorlog Reims, Londen, en Etrurie.

En inderdaad als een donderslag bij heldere hemel werden in 1914 de Europese naties opgeschrikt door het pistoolschot waarmee de moord op de Oostenrijkse troonopvolger werd gepleegd. De Eerste Wereldoorlog was daarmee in gang gezet en trok Frankrijk, Engeland en later Italie mee in de maalstroom van het wapengekletter.

Ook het duivelspakt tussen nationaal-socialisme en communisme zou door Nostradamus zijn voorspeld:

Twee, die vriendschap huichelen, sluiten een verbond,

Men zal haat opwekken, die al lang niet meer bestond.

Heeft Hitler immers niet het non-agressiepact in 1938 met het door hem zo gehate communisme gesloten en heeft zijn niets ontziende politiek niet de haat tegen Duitsland opnieuw doen oplaaien?

Nostradamus' voorspellingen lopen tot het jaar 3797. Deskundigen die zich op de mystieke joodse getallenleer uit de Middeleeuwen (kabbala) baseren, berekenden dat dit jaartal in werkelijkheid 1999 moet zijn omdat Nostradamus de Oud-Testamentische en de christelijke jaartelling door elkaar gebruikt heeft. De huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten lijken de kabbalisten in het gelijk te stellen.

Het Arabische Rijk zal zijn positie versterken, Door de Hesberiden (Westelijke staten) wordt de zaak gecorrigeerd.

Deze Westerse correctie toonde zich in 1956 voor het eerst nadat de Egyptische president Nasser het Suezkanaal blokkeerde. Dat de oorlog tegen Irak op correctie gericht is, behoeft geen betoog.

Omdat de katholiek gedoopte jood Nostradamus ook de stichting en de vernietiging van de joodse staat heeft voorspeld, zijn de recente Iraakse aanvallen op Tel Aviv wel in een erg luguber daglicht komen te staan:

De synagoge zal onvruchtbaar en steriel,

Tussen de ongelovigen opgenomen worden:

Maar dreigt vervolging door de dochter van Babylon,

Die haar ellendig en verdrietig de vleugels zal afsnijden.

Nostradamus heeft gezegd dat een Arabisch leider zich tot de Islam zal bekeren en via de Middellandse Zee een poging waagt Europa te overweldigen:

Een miljoen soldaten staan in Perzie te trappelen.

Om via Byzantium en Egypte met wormen en slangen een inval te ondernemen.

Een Atlantisch bondgenootschap zal dat plan doorkruisen. “Hemels vuur dreigt vanuit het Westen, (... ) Planten sterven in het midden af en kunnen niet wortelen. (... ) Karbonkels ziet men vurig gloeien.”

Vermoedelijk heeft de profeet met wormen en gloeiende karbonkels de bacteriologische en atomische wapens in gedachten gehad. En wie denkt er bij de volgende tekst niet meteen aan de Amerikaanse bommenwerpers boven Bagdad die weer in de donkere nacht verdwijnen:

Ongewone vogels schreeuwen oei oei in de lucht en

Zij zullen na enkele ogenblikken verdwenen zijn.

En daarna:

De onderneming eindigt in grote verwarring,

Mensenlevens en ontelbare schatten gaan verloren:

Waag je niet nogmaals aan expansie,

Frankrijk, eens zul je aan mijn woorden denken.

Nostradamus voorspelt dat het zwakke 'onderlijf' Europa na deze correctie een gevoelige slag krijgt omdat er een broederoorlog tussen Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten gaat uitbreken, met dramatische gevolgen voor Frankrijk.

Nu Mitterrand zich - geheel volgens de voorspellingen - niets van deze waarschuwingen aantrekt en zich toch bij de coalitie tegen Irak gevoegd heeft, ontrolt het volgende scenario:

Een vorst uit Libie die macht heeft in het Westen,

Zal de Fransen enthousiast maken voor het Arabisch:

Hij zal de geleerden meegaand maken,

Zij zullen het Arabisch in Frankrijk invoeren.

Dat zoveel Fransen tot op de dag van vandaag toch een heilig geloof in hun landgenoot hebben, komt waarschijnlijk omdat hij ook voorspelde dat na de revolutionaire dwalingen en de daarop volgende zondvloed een koningszoon uit het Bourbon-geslacht zal opstaan die heerser over een verenigd Europa zal worden. Deze Hendrik de Gelukkige zal de wereld ten minste 57 jaar vrede schenken. En daarmee is het geruststellende bewijs geleverd dat er ten minste tot 2056 leven mogelijk is. Totdat blijkt dat Nostradamus een understatement gebruikte en op de eeuwige vrede doelde.

    • Hans Renders