Koning Hussein roept op tot wapenstilstand

AMMAN, 20 jan. - Koning Hussein van Jordanie heeft gisteren een oproep gedaan voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Golfoorlog om ruimte te scheppen voor “serieuze onderhandelingen” en “stille diplomatie”. Tijdens de aansluitende persconferentie herhaalde hij de eerder gedane belofte dat hij noch Israel noch Irak zal toestaan van het grondgebied of het luchtruim van Jordanie gebruik te maken om aanvallen op elkaar te lanceren.

Jordanie streeft naar een bemiddelende rol in het conflict en tracht zich verder afzijdig te houden. Koning Hussein wilde zich niet uitlaten over de Iraakse aanvallen met middellange-afstandsraketten op Israel en ook niet over Israels recht op vergelding.

Al evenmin ging hij in op een vrijdag door het Jordaanse Huis van Afgevaardigden aangenomen resolutie waarin de “Amerikaanse agressie tegen alle Arabische en islamitische naties” wordt veroordeeld. In de motie worden de VS “de Grote Satan” genoemd en zij bevat een oproep aan alle landen van de regio om hun “historische rol” te vervullen en de belangen van de VS en hun bondgenoten hard te treffen.

Wel wilde de koning vertellen waarom hij sinds het begin van de crisis zijn baard heeft laten staan. Hij lijdt aan een lichte huidaandoening.