Enkele duizenden betogers houden vredesdemonstratie in Den Haag

DEN HAAG, 20 jan. - Eindelijk een echte, vreedzame vredesdemonstratie, zegt een van de deelnemers. Zo'n twee- a drieduizend mensen waren er gistermiddag voor naar het Plein in Den Haag gekomen om daar - voor het ministerie van defensie dat nu met enige verbittering ook wel het 'ministerie van oorlog' wordt genoemd - te getuigen van hun diepe ongerustheid over de oorlog in het Midden-Oosten.

M. J. Faber, secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en mede-organisator van twee massale vredesdemonstraties in de jaren '80 tegen de plaatsing van kruisraketten in Woensdrecht, voerde ook nu weer het woord. Volgens hem is de Golfoorlog niet de 'cleane' oorlog die president Bush en de media ervan maken, maar een heel smerige, een 'media-oorlog', zo spannend dat hij zo veel mensen, ook kinderen op school aan de televisie weet te kluisteren. Een keer geeft Faber duidelijk aan waar het werkelijk om gaat: om de “brute tiran” Saddam Hussein die hem doet denken aan de regels uit het tweede couplet van het Wilhelmus - “die ik vroeger nog thuis geleerd heb” - waarin wordt opgeroepen de tirannie te verdrijven.

Behalve Faber spraken ook voorzitter Schmitz, burgemeester van Haarlem, en J. ter Laak, secretaris van de vredesbeweging Pax Christi. Mevrouw Schmitz riep op tot het neerleggen van de wapens, tot solidariteit met Israel en met alle slachtoffers in Irak. En bovendien om “niet klakkeloos achter de VS aan te lopen”. Verder liet zij merken niet te begrijpen waarom de wereld met Saddam Hussein zo veel minder geduld heeft dan met andere dictators.

Vervolgens vertrokken de demonstranten, niet alleen IKV'ers en Pax Christi-aanhangers maar ook sympathisanten van politieke, deels veel radicalere groeperingen, in een 'stille tocht' naar de Haagse Kloosterkerk. Directeur Alzahawi van het Iraaks Demokratisch Centrum in Nederland vertelde daar dat de oppositie tegen het Iraakse bewind binnenkort alle partijen in het conflict zal oproepen alles te doen om de oorlog stop te zetten. Hij noemde president Saddam Hussein de eerstverantwoordelijke voor de oorlog, maar veroordeelde het gebruik van geweld om aan de bezetting van Koeweit een einde te maken.

Het Eerste-Kamerlid Gelderblom-Lankhout (D66) viel echter veel boe-geroep ten deel toen zij zich achter het optreden van de anti-Iraakse coalitie stelde. Ze wees erop dat de coalitie met grote precisie alleen militaire doelen probeert aan te vallen, terwijl Saddam Hussein op burgerdoelen in Israel schiet. De bijeenkomst in de kerk werd afgesloten met een gebedsdienst, georganiseerd door de Nederlandse Raad van kerken.