CNV rept van verlies van een half miljard; Oorlog, KLM lijdt strop van tientallen miljoenen

ROTTERDAM, 20 jan. - De KLM heeft als gevolg van de Golfoorlog tot nog toe “tientallen miljoenen guldens” aan extra kosten gemaakt. De Golfcrisis betekent voor de KLM een extra klap in de toch al moeilijke tijden die de luchtvaartmaatschappij nu doormaakt.

Volgens de Vervoersbond CNV koerst de KLM dit boekjaar (tot 1 maart) af op een verlies van “enkele honderden miljoenen”, mogelijk een half miljard gulden. De bond baseert zich op een vertrouwelijk onderhoud met de directie van de KLM.

Het bedrijf kondigde enkele maanden geleden zelf aan dit boekjaar een “aanmerkelijk verlies” te lijden. Het zegt de komende drie jaar ongeveer 400 miljoen gulden te moeten bezuinigen waardoor 500 arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Gisterenavond bevestigde woordvoerster M. Wenting van de KLM dat de luchtvaartmaatschappij als gevolg van de Golfoorlog alleen al tot nog toe “tientallen miljoenen extra operationele kosten” heeft. De extra kosten vloeien regelrecht voort uit de sterk gestegen branstofkosten in de afgelopen maanden, de explosief gestegen verzekeringspremies en de ingrijpende wijzigingen in de vliegschema's, aldus de woordvoerster. Niet alleen heeft de KLM de vluchten naar een aantal bestemmingen in het Midden-Oosten moeten staken, ook heeft de luchtvaartmaatschappij de vluchten naar het Verre Oosten moeten omleggen om te voorkomen dat KLM-toestellen in het oorlogsgebied terecht zouden komen.

De KLM heeft geprobeerd de extra kosten zo veel mogelijk te drukken. Zo voerde de luchtvaartmaatschappij reistoeslagen in en verhoogde het tot twee keer toe de vliegtarieven. Wenting: “Maar je zit altijd met het naijl-effect. Voordat je de opbrengst van die maatregelen binnen hebt, heb je al een groot deel van de kosten moeten maken.”

Het is nog onduidelijk hoe de extra kosten die verband houden met de Golfoorlog, het jaarresultaat zullen beinvloeden. Vorig jaar boekte het bedrijf een nettowinst van 340 miljoen gulden.

Volgens E. Aarts, bestuurder van de vervoersbond CNV, heeft de directie van de luchtvaartmaatschappij onlangs in een onderhoud met de vakbonden, nog voor het uitbreken van de Golfoorlog deze week, meegedeeld dat het verlies zal uitkomen op “een bedrag met drie getallen en miljoen er achter”. “Het verlies komt nu uit op enkele honderden miljoenen, en het zou weleens kunnen oplopen tot vijfhonderd miljoen.” Volgens Aarts blijkt uit intern materiaal dat de KLM op dit moment een verlies lijdt van een a drie miljoen gulden per dag. En daar komen de verliezen als gevolg van de Golfoorlog nog eens bij.

Woordvoerder Harmse van de KLM wil niet op de uitlatingen van de vakbondsbestuurder ingaan. “We hebben ruimschoots van te voren aangekondigd dat we dit jaar een 'aanmerkelijk verlies' zullen lijden. U kunt er dan vanuit gaan dat 'aanmerkelijk verlies' in ieder geval meer is dan een verlies van tien of twintig miljoen gulden.”

Harmse erkent dat de Golfcrisis het er niet gemakkelijk op maakt. “We zitten nu in een ernstige situatie. Het is alleen onduidelijk hoe lang de Golfoorlog aanhoudt. We hebben dit jaar nog twee-en-een-halve maand te gaan. Cijfers over verliezen blijven dus schattingen.”

Volgens vakbondsbestuurder Aarts is er in al deze sombere tijden nog een enkel lichtpuntje. Aarts heeft bij gerucht vernomen dat de KLM in de Verenigde Staten juist extra drukke tijden doormaakt. In verband met mogelijke terroristische aanslagen zouden de Amerikanen zich liever met buitenlandse dan met Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen laten vervoeren.

    • Geert van Asbeck