Ambassadeur: Koeweit gaf Irak voorwendsel

Als Koeweit zich vorig jaar had gehouden aan zijn OPEC-quotum, dan zou Irak geen voorwendsel hebben gekregen om Koeweit te bezetten en dan was nu deze hele crisis er niet. Dat zegt de ambassadeur van Nederland te Bagdad, de arabist en politicoloog dr. N. van Dam, in een vraaggesprek met NRC Handelsblad.

Van Dam, die thans in Nederland verblijft, wijst erop dat de Iraakse economie vrijwel volledig afhankelijk is van de inkomsten uit de olie-export. Koeweit produceerde meer ruwe olie dan was afgesproken binnen de Organisatie van Olie exporterende landen (OPEC), waardoor de prijs op de internationale markten omlaag ging. “De Irakezen meenden dat Koeweit hen opzettelijk dwars zat.”

Van Dam ontkent begrip voor Irak te hebben. “Ik zeg alleen dat het vanuit Iraaks standpunt zo werd gezien. En de Koeweitse overproduktie droeg inderdaad bij tot ondermijning van hun economie.”

Het Iraakse regime heeft zich volgens Van Dam “natuurlijk enorm misrekend” in de reactie van de hele wereld op de bezetting en annexatie van Koeweit. Niettemin noemt hij de Iraakse president Saddam Hussein behalve “een charismatische persoonlijkheid” die “verbaal uiterst capabel is”, ook “een buitengewoon intelligente man”.

“Ik denk niet dat hij heeft gedacht deze oorlog te kunnen winnen. Maar wellicht gaat hij er van uit dat hij - ook bij een militaire nederlaag - zijn regime toch in stand kan houden. Om dan op de lange termijn politieke winst te boeken.”

Van de vrijlating van de Westerse gijzelaars heeft Irak mogelijk spijt gekregen, aldus Van Dam. “De Irakezen betwijfelden achteraf of ze het juiste besluit hadden genomen. De Iraakse vice-minister van buitenlandse zaken heeft dat in een gesprek met de ambassadeurs van de twaalf EG-landen, in december, duidelijk laten blijken.”

Pag. 7: 'Saddam is buitengewoon intelligent'