Afloop van Golfoorlog via telefoon

ROTTERDAM, 20 jan. - “Ook zo benieuwd hoe het afloopt?” Zo probeert de organisatie Rainbow Bijbelplan in een landelijke advertentiecampagne mensen te verleiden tot het lezen van het 'Boek der boeken', want “het is de hoogste tijd”. Zij die het antwoord op de prangende vraag meteen willen weten, kunnen een telefoonnummer in Hilversum draaien. “Rainbow, met Dorenbos”. De dominee-directeur is zelf paraat.

De oorlog in de Golf is een teken dat het einde der tijden nabij is, zegt hij opgewekt. “Alle tekenen wijzen daarop.” In een verwijzing naar Mattheus 24: “Er zullen oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden... dat alles is het begin der weeen.” In de Bijbel staat ook dat alles zich rondom Jeruzalem zal samenspannen, zegt Dorenbos.

Rainbow heeft, wat men noemt, een Actie- en aanvalsplan Nederland gelanceerd onder het motto: 'Bekeert U, Het koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen'. Dorenbos zegt dat we in een tijd leven waarin “God de dingen herstelt” en Rainbow geeft de mensen alvast zicht op de hemel, zoals “God dat ook met Ezechiel en Johannes heeft gedaan”.

Dorenbos meent dat de generaals het beste de boeken der Profeten als strategische handboeken kunnen gebruiken. “Zij die dat niet doen, maken een vreselijke fout.” De evangelist Billy Graham staat Bush voortdurend bij en Dorenbos weet daarom zeker dat de president “Jezus in het scenario heeft opgenomen”. Over de 'vijand', Saddam Hussein, zegt Dorenbos: “God heeft Saddam lief, maar hij haat wat Saddam doet, maar zoals Saulus werd bekeerd tot Paulus, kan Saddam een Paxdam worden.”

Dominee Dorenbos zal vandaag voor een keer de zevende dag niet heiligen: hij koopt een zondagskrant. “Van principes moet je geen heilige koeien maken”, zegt hij. Hoe de oorlog afloopt weet ook hij niet, dat weet alleen Hij.