Winst ABN Amro blijft licht achter

De nieuwe ABN Amro-combinatie verwacht dat de winst licht zal achterblijven bij de gecombineerde winst over 1989.

Toen behaalden de twee banken een winst van 1, 4 miljard gulden exclusief een buitengewone bate van 128 miljoen gulden. Hoewel de kredietverlening zich goed ontwikkelde waren provisies voor het effectenverkeer “substantieel” lager dan in 1989, aldus de combinatie.