Onenigheid bij omroepen over zenderindeling

HILVERSUM, 19 jan. - De omroepen zijn het nog niet eens over een nieuwe zenderindeling. Er is onenigheid over de verdeling van de NOS-programma's over Nederland 1 en Nederland 3. Tros en Veronica houden vast aan hun voorkeur om samen een net te bespelen.

Een week geleden kwamen de omroepen in een tweedaags beraad in Noordwijk overeen dat zij de door het organisatie-adviesbureau McKinsey vastgelegde uitgangspunten voor de toekomst van de publieke omroep grotendeels zouden overnemen. Het advies van McKinsey om drie gelijkwaardige netten te laten ontstaat door steeds twee grote omroepen op een net te laten samenwerken, werd afgewezen. Ook het voorstel om de NOS slechts als leverancier van nieuws, sport en evenementen te laten functioneren, werd terzijde gelegd. De omroepen besloten dat de NOS zelfstandig programma's moest blijven maken en wilden de NOS-programmering verdelen over het eerste en het derde net. Op Nederland 1 zou de NOS dan samenwerken met KRO, NCRV en EO, terwijl op het derde net de VARA en de VPRO de partners van de NOS moesten worden.

Over de verdeling van de NOS-programma's werd de afgelopen week geen overeenstemming bereikt. Dit problematische onderdeel van de voorgestelde zenderindeling werd nog ingewikkelder doordat Avro, Tros en Veronica, die in het Noordwijkse schema met elkaar op Nederland 2 zouden blijven, graag een deel van de sportprogramma's van de NOS willen hebben.

Tros en Veronica tekenden na afloop van de Noordwijkse conferentie al protest aan tegen de voorgestelde zenderindeling. Zij willen gaan samenwerken op het tweede net, als een privaat, commercieel opgezet onderdeel van de publieke omroep. Veronica en Tros menen nog steeds dat dit door hen voorgestelde duale bestel de beste oplossing is. Zij gaan ervan uit dat hun net veel reclamegeld zal binnenbrengen en menen dat een duaal bestel zal voorkomen dat nieuwe commerciele concurrenten het toch al snel slinkende marktaandeel van Hilversum nog kleiner zullen maken.

Als deze optie wordt overgenomen, zou de Avro bereid zijn naar het eerste net te verhuizen. De NCRV heeft er geen bezwaar tegen wanneer de Avro zich aansluit bij de samenwerkende religieuze omroepen. In Noordwijk was al gebleken dat Avro en KRO best willen samenwerken.

Ondanks deze strubbelingen toonde de nieuwe voorzitter van de NOS drs. M. de Jong zich zeer optimistisch over de ontwikkelingen. De volgende vergadering van het NOS-bestuur is over veertien dagen. De omroepen verwachten dat de Jong de komende weken zal gebruiken om met ieder apart te spreken en zo een oplossing voor de problemen te zoeken.