Ombuigingsvoorstellen door Golfoorlog minder concreet

DEN HAAG, 19 jan. - Premier Lubbers sluit niet uit dat als gevolg van de Golfoorlog het karakter van de 'tussenbalans' zal veranderen. Verder acht hij de kans klein dat de defensienota nog op tijd zal verschijnen. Lubbers zei dit gisteren na afloop van de ministerraad.

De ombuigingsvoorstellen die in de tussenbalans worden aangekondigd zullen waarschijnlijk minder concreet zijn dan aanvankelijk de bedoeling was. Lubbers wees er op dat als gevolg van de deze week uitgebroken oorlog in de Golf de ten behoeve van de tussenbalans gemaakte rekensommen niet meer kloppen. “Dat leidt al gauw tot een discussie over de marge van onzekerheid”, aldus de premier. Daarom is hij er voor dat “de opties iets meer worden opengehouden”. Het zou volgens hem niet goed zijn als het kabinet nu zou besluiten de discussie over de tussenbalans te stoppen. Maar hij vindt ook niet dat het kabinet nu over de bezuinigingen kan praten “alsof er niets is gebeurd”. Het was aanvankelijk de bedoeling dat het kabinet het gesprek over de miljardenbezuinigingen deze week zou afronden. De ontwikkelingen in de Golf hebben de besluitvorming met in elk geval een week uitgesteld.

De besprekingen rond de defensienota hebben om dezelfde reden vertraging opgelopen.