Mens en Bedrijf

Drs. J. de Koning (59) wordt commissaris bij Koninklijke Ahold nv, Zaandam.

Hij bekleedde in de jaren 1977 - 1984 verschillende minister-functies in de kabinetten Van Agt en Lubbers. De Koning is onder andere commissaris bij Goudsmit, van de Samenwerkende Elctriciteits-Produktiebedrijven SEP en van Internatio-Muller. Ook is hij als voorzitter of bestuurslid verbonden aan een aantal instellingen in de gezondheidszorg.