Mens en Bedrijf

Prof.dr.ir. P. M. E. M. van der Grinten (57) (foto) is benoemd tot voorzitter van het bestuur van de Stichting Berenschot Beheer.

Deze stichting is eigenaar van de uitstaande aandelen van het adviesbureau Berenschot Groep bv. Van der Grinten is sinds 1980 bestuurslid van de stichting. Hij is concerndirecteur planning en ontwikkeling van DSM in Heerlen en buitengewoon hoogleraar aan de faculteit der technische natuurkunde van de TU, Eindhoven. Voorts is hij commissaris van DOCdata en van Holland Sweetener Company.