Hoogste ambtenaar VROM burgemeester van Hengelo

DEN HAAG, 19 jan. - Drs. W. Lemstra, secretaris-generaal op het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu, is benoemd tot burgemeester van de Overijsselse gemeente Hengelo. Hij volgt mr. C. P. M. Bevers op, die met pensioen gaat. Het kabinet heeft gisteren tot de benoeming, die uiterlijk 1 mei ingaat, besloten.

Op 55-jarige leeftijd kiest de hoogste ambtenaar van het departement voor het burgemeesterschap van een gemeente met een kleine 80.000 inwoners. Lemstra, lid van het CDA, zei gisteravond de benoeming als “de vervulling van een oude jongensdroom” te zien. “Ik heb veertig dienstjaren bij de overheid en wilde nog een keer een switch maken naar een bestuurlijke functie.”

Wolter Lemstra is sinds 1985 secretaris-generaal bij VROM en vervulde eerder dezelfde functie bij het ministerie van WVC en de voorloper daarvan, CRM. Van 1974 tot en met 1981 was hij gemeente-secretaris in Amsterdam. Daarvoor werkte hij bij verscheidene gemeenten. Als nevenfuncties heeft hij onder meer het buitengewoon hoogleraarschap bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en het bestuurslidmaatschap van de Nederlandse Opera.

In Hengelo kan hij gaan werken aan de verregaande samenwerking met buurgemeente Enschede. Als Twentse dubbelstad vormen ze een stedelijk knooppunt volgens de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, een werkstuk dat mede onder verantwoordelijk van Lemstra is opgesteld.