Hilversum ontloopt tarieven voor betalen

ROTTERDAM, 19 JAN. De gemeente Hilversum zal in ieder geval niet het slachtoffer worden van de tarieven die veel grote banken introduceren voor betaaldiensten. Ook andere gemeenten en provincies kunnen de dans ontspringen, meent W. Houtzager, controller bij de sociale dienst van Hilversum.

Hij heeft zijn betaalverkeer bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten ondergebracht. Die heeft hem toegezegd in ieder geval dit jaar geen tarieven in te voeren, in tegenstelling tot Postbank en ABN AMRO die respectievelijk per 1 april en per medio 1991 diensten tariferen.

Houtzager besloot in november zijn inkomende en uitgaande betalingen van de Postbank over te hevelen naar de BNG, nadat de Postbank kenbaar maakte 30 gulden per dag te berekenen voor de verwerking van computertapes met mutaties, plus een cent per uitgevoerde transactie. Dat zou zijn dienst 7500 gulden extra kosten, berekende Houtzager. De onlangs bekendgemaakte heffing van 45 cent per bijgeschreven blauwe acceptgiro had hem nog eens duizenden guldens per jaar gekost, constateert hij nu tevreden.

“De BNG berekent zijn klanten geen kosten en gaat hiertoe op korte termijn ook niet over”, zegt Houtzager. “Omdat overheidsinstellingen met krappe budgetten moeten werken en de kosten niet kunnen doorberekenen aan de burger, is dit de weg om te ontsnappen aan de Postbank”, zo heeft Houtzager ook zijn collega's bij de gemeente voorgehouden.

De overgang naar de BNG had als bijkomend voordeel dat hij minder rente derft. Het Rijk maakt subsidiegelden immers over naar de BNG, die het weer doorsluist naar de gemeentelijke rekening. Het geld is dus niet langer een dag 'zoek', zoals gebruikelijk is bij overboekingen van de ene bank naar de andere.

Omdat de grote banken overeengekomen zijn elkaar voor onderlinge transacties kosten in rekening te brengen, is de kans groot dat kleinere banken toch gedwongen zullen zijn tarieven in te voeren voor hun klanten. Zouden ze niet meedoen aan het stelsel van onderlinge verrekeningen, dan lopen ze het risico buiten het bancaire betalingscircuit te vallen.

Houtzager is zich daarvan bewust en sluit dan ook niet uit dat ook de BNG op termijn vergoedingen voor bepaalde diensten zal vragen. Maar dan loont het dat Hilversum, naast 598 andere gemeenten en de provincies, aandeelhouder van de BNG is. Als de BNG zich zou verrijken door zijn klanten “uit zogenaamde efficiency-overwegingen” meer kosten in rekening te brengen, dan verdienen haar aandeelhouders dat terug door een hoger dividend, zegt hij.