Foto

NEELTJE JANS - De vele stormen in 1990 hebben ervoor gezorgd dat de kering in de Oosterschelde een record aantal keren dichtging. Nadat de verwachting van een enkele sluiting per jaar de eerste drie jaar redelijk uitkwam, moesten de schuiven in 1990 maar liefst acht keer omlaag.

Eind februari 1990 sloot de stormvloedkering drie maal achtereen, iets wat volgens kansberekeningen slechts eens per 4 a 5.000 jaar voorkomt. Voorzover nu bekend heeft het veelvuldig afsluiten van de Oosterschelde vorig jaar nauwelijks invloed gehad op het milieu in het bekken. Wel zal het bijdragen aan een gedegen evaluatie van het gebruik van de kering, onder meer omdat meer metingen bij sluiting konden worden uitgevoerd.

(Foto NRC Handelsblad- Vincent Mentzel)