Directeur voor musea Amsterdam

AMSTERDAM, 19 jan. - Mevrouw P. W. Boll-Kruseman (48) is door B en W van Amsterdam voorgedragen als directeur van de Dienst Historische Musea. Onder deze dienst ressorteren het Amsterdams Historisch Museum en het Museum Willet-Holthuysen. Eind deze maand zal de gemeenteraad de definitieve beslissing over de benoeming nemen.

Mevrouw Boll, geboren in Bronxville, V. S., werkte aanvankelijk in Brussel, New York en Wenen. Van 1971 tot 1989 is zij werkzaam geweest bij het Tropenmuseum, onderdeel van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, als hoofd algemene zaken en later als zakelijk leider en plaatsvervangend directeur van het Tropenmuseum. Het laatste anderhalf jaar is zij directeur Samenwerking Bedrijfsleven van het Tropeninstituut, onder meer belast met speciale opdrachten, zoals de organisatie van de grote V. N.-conferentie over de wereldbevolkingsproblematiek die eind 1989 in het Tropenmuseum werd gehouden.

Mevrouw Boll, lid van het dagelijks bestuur van de Nederlandse Museumvereniging, volgt bij goedkeuring van de voordracht U. Vroom op, die 1 april 1989 wegens financiele manipulaties oneervol werd ontslagen.