Achternaam van kinderen voortaan keuze van ouders

DEN HAAG, 19 jan. - Als het aan het kabinet ligt kunnen ouders in het vervolg hun kinderen de naam van de vader dan wel de moeder geven. In het huidige recht is het nog zo dat een kind altijd de naam van de vader draagt als het binnen een huwelijk wordt geboren of als het wordt 'erkend'.

Het kabinet is het gisteren eens geworden over een wetsontwerp om dit te wijzigen. Het ontwerp dat is opgesteld door de staatssecretarissen van sociale zaken en justitie is voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Als de ouders nalaten een keuze te maken, krijgt het kind automatisch de naam van de vader. Ouders zijn dus niet verplicht een keuze te maken. Hebben de ouders verschil van mening over de keuze van de achternaam voor hun kind dan kunnen zij dit aan de rechter voorleggen.

De keuze voor een bepaalde naam wordt volgens het wetsontwerp gedaan bij een zogeheten 'akte van naamskeuze'. Deze akte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat kan gebeuren direct na de huwelijkssluiting, maar het hoeft niet. Voorwaarde is dat de naamkeuze wordt gemaakt voordat het eerste kind wordt geboren. Als de ouders niet met elkaar zijn getrouwd en het kind wordt erkend dan wordt de keuze gedaan bij de akte van erkenning.