Wittgenstein

Ik mag hopen dat P. Fentener van Vlissingen in 'Notities' in NRC Handelsblad van 12 januari, opgetekend door Geert van Asbeck, niet letterlijk werd geciteerd.

Iemand die de woorden “er moet een stuk Wittgenstein in hun weten zijn” in de mond neemt, kan onmogelijk een stuk Wittgenstein in zijn weten hebben.

    • Fransje Sjenitzer