Winst Apple hoger

De Amerikaanse Apple Computer heeft in het eerste kwartaal van zijn in oktober 1990 begonnen boekjaar een nettowinst behaald van 150, 5 miljoen dollar tegen 124, 8 miljoen dollar in dezelfde periode van het jaar ervoor.

De omzet ging met twaalf procent omhoog tot 1, 68 miljard dollar. De winststijging is wat geflatteerd doordat in het kwartaalcijfer van 1989 een extra voorziening van 33, 7 miljoen dollar niet is meegerekend.