Vorig jaar meer werk voor 200.000 mensen

ROTTERDAM, 18 JAN. De werkgelegenheid in Nederland lag vorig jaar 200.000 hoger dan in 1989 (plus 3, 3 procent), 125.000 vrouwen en 75.000 mannen. Het ging om 172.000 werknemers en 29.000 zelfstandigen.

De totale beroepsbevolking was 160.000 groter dan in 1989 en telde bijna 7 miljoen personen. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het CBS. Ten opzichte van 1987 telde Nederland in 1990 een half miljoen werkzame personen meer.

Het aantal openstaande vacatures, dat in maart op 134.000 stond (44.000 meer dan een jaar eerder) liep in september verder terug tot 105.000, nog altijd 13.000 meer dan een jaar eerder. Het onbenutte arbeidsaanbod bedroeg 636.000, 42.000 minder dan een jaar eerder.

De toegenomen deelneming in het arbeidsproces komt vrijwel geheel voor rekening van vrouwen. Hun participatiegraad steeg van 49, 5 in 1987 tot 54 procent in 1990. Die van mannen nam toe van 80, 5 in 1987 tot 81, 3 procent vorig jaar. Het aantal vrouwen dat betaald werk deed was in 1990 gemiddeld 126.000 hoger dan in 1989 en 301.000 hoger dan in 1987. De arbeidsdeelname van vrouwen neemt snel toe volgens het CBS.

Nederland telde vorig jaar gemiddeld 346.000 werklozen, wat neerkwam op 4, 9 procent van de beroepsbevolking. Dat waren er 44.000 minder dan in 1989 en 87.000 minder dan in 1988. (ANP)