Volgens Shell is Golf geen oorlogsgebied

ROTTERDAM, 18 jan. - Shell Tankers BV weigert het grootste gedeelte van de Golf als oorlogsgebied te erkennen en werknemers kunnen niet gebruik maken van de vrijwilligheidsregeling.

Volgens het hoofd van de afdeling arbeidsvoorwaarden van Shell Tankers BV, N. Obolonsky, staat het de werknemers op de schepen uiteraard vrij om het dienstverband te beeindigen en brengt Shell haar werknemers niet nodeloos in gevaar. De Federatie van Werknemersorganisaties in de Scheepvaart, FWZ, heeft verontwaardigd op het besluit van Shell gereageerd.

De overige Nederlandse reders hebben wel bijna de gehele Golf tot oorlogsgebied verklaard. Dat betekent dat sinds dinsdag het gebied flink is uitgebreid. De reders in de KNRV hebben dat gisteren na overleg met de zeeliedenbond FWZ bekendgemaakt.

Zeelieden die daar varen - met uitzondering van die van Shell - doen dat alleen op basis van vrijwilligheid. Hun gage wordt bovendien verdubbeld. Het gaat om het gebied ten westen van 55 graden oosterlengte.

De FWZ dringt er verder op aan het oorlogsgebied aanzienlijk uit te breiden met de Straat van Hormuz, de Rode Zee en de Golf van Oman, desnoods zonder verdubbeling van de gage maar wel op basis van vrijwilligheid. Daar willen de reders vooralsnog niet aan. Zij zeggen echter dagelijks de situatie opnieuw te willen beoordelen.