Versvoetstoots

Weet je nog? Dat zelfde Koeweit dat om prijzen op te krikken ons in de wurggreep had dat laat je toch niet stikken?

Pax(e) Als pacifist ben ik beslist geen lor. Dus geef ik de bewapenaars een por: vernietig alle nucleaire koppen, en allereerst die dikke met die snor.

Buitenaards gesprek “Er zwabbert daar een hemellichaam rond waar plotseling een steekvlam uit ontstond. Wat zou je denken, is dat iets gevaarlijks?” - “Pas op, dat is alleen nog maar de lont.”

Windwijzer Er is geen Oost en West meer dat nog stug de ander blijft bedreigen, maar hoe vlug zien wij de dreiging zwenken naar het Zuiden! Geef mij dan maar de Noormannen terug.

Twee maten De dief van Koeweit zal zijn daad berouwen, maar wie we toch zijn buit nog toevertrouwen is Gorbatsjov, als Stalins erfgenaam de dief van Estland, Letland en Litouwen.

Dichtbij mijn bed De show die op de beeldbuis wordt geboden drijft droefheidsmeters ver voorbij de rode. Partijen met een ongelijke kans maar allebei met even dode doden.

Uitlekgeheimpje Precisiewapens waar ze hier mee zeulen zijn zo nauwkeurig dat je daarmee heus een vlieg kunt raken op Saddam z'n neus. Maar onze mensen zijn geen dierenbeulen.

Toch Dit had ik al geschreven toen ik zag: Prijs voor de avond liever niet de dag. De eerste klap was duurder dan een daalder En Israel betaalt weer het gelag.

    • Kees Stip