Veel extra werk voor beveiliging

ROTTERDAM, 18 jan. - Saddam Hussein levert de particuliere beveiligingsorganisaties in Nederland veel extra werk op. De dreigementen van de Iraakse leider om strategische doelen in het Westen te treffen met terroristische aanslagen, hebben het Nederlandse bedrijfsleven voorzichtig gemaakt. De vraag naar bewakingspersoneel is de afgelopen dagen zo sterk toegenomen dat sommige beveiligingsorganisaties handen tekort komen.

De Nederlandse Veiligheidsdienst BV in Den Haag bijvoorbeeld, het grootste particuliere beveiligingsbedrijf in Nederland met 4.000 man personeel, heeft besloten actiever personeel te gaan werven.

“We zouden best tien of vijftien procent meer mensen in dienst willen aannemen dan we nu doen”, aldus algemeen directeur J. P. H. Huges. Zijn bedrijf is volgens eigen zeggen direct dan wel indirect ingeschakeld bij ondermeer de beveiliging van Schiphol, de Nederlandse Gasunie en offshore-platforms op de Noordzee, een beveiliging die de laatste tijd onder druk van Husseins dreigementen flink is opgevoerd.

Huges zou er best 50 a 75 man extra personeel bij willen hebben. “We zitten nu erg krap in ons jasje. We draaien veel overuren.” Probleem is echter, aldus Huges, dat niet valt te voorspellen hoe lang de extra vraag naar beveiligingsdiensten zal aanhouden. “De groei die we de afgelopen periode hebben meegemaakt was stabiel, daar kon je op anticiperen. Maar nu is de groei onvoorspelbaar, en waarschijnlijk tijdelijk.”

De Nederlandse Veiligheidsdienst BV is gespecialiseerd in portiers- en bewakingsdiensten en in surveillance en inspectie ten behoeve van het Nederlands bedrijfsleven. De Nederlandse Veiligheidsdienst BV bedient naar eigen zeggen “enkele duizenden” Nederlandse ondernemingen.

Ook J. W. Wegstapel, voorzitter van de overkoepelende organisatie van particuliere beveiligingsorganisaties, constateert dat de vraag naar beveiligingsdiensten sinds afgelopen weekeinde significant is toegenomen. Het zijn volgens hem vooral Amerikaanse bedrijven en oliemaatschappijen die extra personeel vragen.

Mevrouw E. A. van den Berg, ambtelijk secretaris van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties, benadrukt dat het Nederlands bedrijfsleven de particuliere beveiligingsorganisaties niet vraagt om terreurbestrijding - daar zijn de bewakingsdiensten niet voor toegerust - maar naar gewone beveiliging. “Een onderneming die normaal voor overdag een surveillance vraagt en 's nachts elektronische beveiliging, vraagt nu ook voor 's nachts een surveillance, menselijke bewaking, preventieve ogen.”

Nederland telt in totaal circa 16.000 beveiligingsfunctionarissen, het overgrote deel werkt bij ruim honderd particuliere beveiligingsorganisaties. De branche groeide de laatste jaren met 10 procent per jaar.