Randstad eens over intensieve samenwerking

DEN HAAG, 18 jan. - De provincies Utrecht en Zuid-Holland stemmen in met een gemeenschappelijke regeling die moet leiden tot intensievere samenwerking tussen de drie provincies in de Randstad.

Dit bleek tijdens de vergaderingen van Provinciale staten in Utrecht woensdag en gisterochtend in de Provinciale staten van Zuid-Holland. Maandag werd de gemeenschappelijke regeling al aangenomen door de Provinciale staten van Noord-Holland. Daar besloten de staten echter dat moet worden gestreefd naar fusie van de drie provincies en eventueel Flevoland. Utrecht en Zuid-Holland vinden de fusieplannen op dit moment prematuur. Beide provincies willen de gemeenschappelijke regeling waarmee nu is ingestemd binnen twee jaar evalueren. Op grond daarvan zal worden bekeken of verdergaande samenwerking gewenst is.