Rabo verovert marktaandeel in verzekeringen

AMSTERDAM, 18 JAN. Verzekeraar Interpolis heeft na de fusie met de Rabobank een enorme groei behaald in de verkoop van levensverzekeringsprodukten. Het aantal aanvragen voor koopsommen steeg vorig jaar van 23.000 naar 40.000.

Volgens Interpolis bestuurder P. van Schijndel komt dat omdat vrijwel alle aanvragen die bij Rabobanken binnen komen nu resulteren in polissen bij Interpolis. Ongeveer 90 procent van de verzekeringen die via het Rabo-net worden verkocht zijn Interpolis-produkten. Over 1989 was dat cijfer 60 procent.

Nationale Nederlanden heeft laten weten met de NMB-Postbank te willen fuseren, juist omdat haar marktaandeel op de Nederlandse markt onder meer door de fusie van Rabobank en Interpolis onder druk kwam te staan.

Niet bekend

Cijfers van de tussenpersonen indiceren overigens dat consumenten in 1990 flink hebben geinvesteerd in kapitaalverzekeringen. Koopsompolissen, waarmee assuradeuren in de laatste maanden van het jaar uitgebreid adverteerden, deden het relatief gezien iets minder goed. Bij de meeste verzekeraars compenseerden premie-inkomsten dat ruimschoots. Dat blijkt uit een enquete die de Nederlandse Vereniging in Assurantien en Assurantieadviseurs NVA onder haar leden heeft gehouden.

De NVA-bemiddelaars - gezamenlijk marktaandeel 35 procent - verkochten vorig jaar 45 procent meer lijfrentecontracten. De belangenvereniging schat de totale inleg op lijfrenteverzekeringen in Nederland op 500 miljoen gulden tegenover 300 miljoen gulden in 1989. Bij de koopsompolissen was de stijging minder explosief. NVA-assuradeuren kwamen tot een stijging van de premiebetalingen in 1990 met 12, 5 procent. Dat komt volgens de tussenpersonen overeen met een totale premie-inleg op koopsompolissen van 1, 4 miljard (voorgaand jaar 1, 3 miljard).

De NVA peilde ook voor welke verzekeringsmaatschapopoij haar leden de meeste polissen sloten. Bovenaan staat Stad Rotterdam, terwijl Nationale-Nederlanden de laatste plaats inneemt. De verkoop van Nationale-koopsompolissen via NVA-leden halveerde vorig jaar. Dat is gezien de in november aangekondigde boycot ook niet zo verwonderlijk te noemen. Hoeveel koopsom- en lijfrentecontracten Nationale-Nederlanden vorig jaar heeft verkocht, is niet duidelijk. “Sommige maatschappijen hebben publiciteit daarover nodig. Wij niet”, zei een woordvoerder van NN.

Bij Stad Rotterdam was sprake van een duidelijke accentverschuiving richting periodieke-premiecontracten. De assuradeur zag de inleg op koopsompolissen dalen van 130 miljoen tot 100 miljoen, maar dat verlies werd ruimschoots opgevangen door de omzet uit lijfrentepolissen, die toenam van 50 miljoen tot 120 miljoen. President-directeur prof. dr. L. M. van Leeuwen is “gelukkig” met deze ontwikkeling, omdat zijn bedrijf zich op deze wijze verzekert van “vaste klanten”. Amev constateert een nagenoeg identieke verschuiving.

Delta Lloyd rekent voor 1990 op enige toeneming van de verkoop van koopsompolissen (voorgaand jaar 24 miljoen). Hoeveel periodieke-premiecontracten zijn verkocht, zal volgens een woordvoerder pas blijken bij de publikatie van de jaarcijfers.

Aegon verstrekt evenmin gedetaillieerde informatie. Koopsom- en lijfrentepolissen bij elkaar gevoegd rekent deze verzekeraar op een omzet van 140 a 150 miljoen gulden, slechts 90 procent van de omzet in 1989.

    • Onze Financiële