Publikatie artikel Amnesty toegestaan

AMSTERDAM, 18 jan. - Amnesty International is vrij het artikel van de sociaal-geograaf A. Ramdas over de werkwijze van de Adviescommissie voor vreemdelingen te publiceren.

De president van de Amsterdamse rechtbank, mr. B. J. Asscher, heeft dit gisteren beslist. De staat had in kort geding gevraagd de publikatie te verhinderen omdat Ramdas in zijn artikel de identiteit van asielzoekers en leden van de adviescommissie onvoldoende had beschermd. Ramdas zou daarmee het contract hebben geschonden waarin hem werd toegestaan de zittingen van de commissie onder geheimhouding bij te wonen. De rechtbank oordeelde dat dit niet het geval was. Het boek van Amnesty International waarin het artikel van Ramdas is opgenomen, verscheen gisteren.